Algemene voorwaarden

Algemene ledenvoorwaarden Yogaschool Andante

Ervaring met yoga is niet vereist

Yogamatten zijn aanwezig voor de proefles. Als je bent ingeschreven dan schaf je een eigen yogamat aan. Bij Yogaschool Andante zijn ook dekens, kussens, blokken, yogariemen, yoga kussens en bankjes aanwezig. Voor Hatha yoga draag je kleding waar je makkelijk in kunt bewegen, liefst laagjes dragen zodat je wat uit of aan kunt doen, neem altijd een paar warme sokken mee en eventueel een eigen dekentje. Voor de Asthanga Yoga is het handig om wat sportiever gekleed te gaan, tevens werken we dan op blote voeten voor extra grip en betere aarding. Drink voldoende water voor en na de les, tijdens de les wordt er niet gedronken. Er is altijd water en warme thee aanwezig, eventueel met een smaakje (munt of gember). Als je voor het eerst (weer) yoga doet dan is dat altijd even wennen, de eerste paar lessen kan er zelfs weerstand ervaren worden. Mogelijk krijg je last van hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid. Zo werkt dat als je een patroon doorbreekt, je ervaart dan vaak verzet en spanning. Het verdwijnt als je de tijd neemt. Meld in een vroeg stadium als je zwanger bent, in dit stadium houden we graag rekening met moeder en kind bij het uitvoeren van de houdingen.

Betaling graag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL 11 RABO 0180 780 697, o.v.v. uw naam en keuze t.a.v. Yogaschool Andante.

Bij een abonnement graag betaling altijd voor het begin van de volgende maand. Strippenkaarten, proefabonnementen en losse lessen graag altijd betalen alvorens deelname aan de lessen. Een losse les kost €12,50. Na aanmelden via de website kunt u overgaan tot betaling. Heb je les op een ochtend en kun je een keer niet dan ben je vrij om in te halen op de avond (uitzondering gevallen), heb je les op een avond en kun je een keer niet dan ben je vrij om in te halen op ochtend of avond. Degene die al ingeschreven staan voor de les hebben natuurlijk altijd voorrang. Maximum is 15 personen per les.

1 Algemene voorwaarden Yogaschool Andante

1.1 Deelnemer oefent op eigen risico
1.2 Yogaschool Andante is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch van lichamelijk letsel.
1.3 Deelnemer is verplicht om lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent.

2 Lidmaatschap en betaling

2.1 Cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Indien de cursist zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga school Andante zich het recht voor de cursist toegang tot de les te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
2.2 Lidmaatschap is niet overdraagbaar.
2.3 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Het wordt zeer op prijs gesteld indien bij verhindering melding wordt gemaakt, eventueel
kan een les worden ingehaald op een andere dag.

3 Opzegging

3.1 Er geldt een opzegtermijn van een maand. Indien u bijvoorbeeld opzegt in de maand mei dan betaalt u nog voor de maand mei en voor de maand juni.
3.2 Het abonnement tijdelijk stopzetten voor een bepaalde tijd van het jaar is helaas niet toegestaan. In dat geval zegt u het abonnement schriftelijk of per mail op. Houdt hierbij rekening met regel 3.1. Indien u in dit zelfde seizoen later opnieuw wenst te starten dan kunt u wel gebruik maken van de strippenkaart. Na afloop van het yogajaar kunt u dan opnieuw een abonnement afsluiten. Het yogajaar start aan het begin van de schoolvakantie regio Noord en eindigt derhalve aan het eind van het schooljaar regio Noord. De betaling is dus voor 12 maanden en loopt stilzwijgend door.

4. Feest- en vakantiedagen en annulering van de lessen.

4.1 Yogaschool Andante is gesloten op alle feestdagen en nationale vrije dagen.
4.2 In overleg met de groepen zijn er tijdens de zomervakantie aangepaste lesmogelijkheden, de school is in de zomervakantie 3 weken gesloten.
4.3 Indien in geval van ziekte de lessen niet door kunnen gaan, ontvangt U ’s morgens voor negen uur bericht.