Hatha yoga

Hatha yoga is een klassieke vorm van yoga gericht op voelen van signalen van het lichaam en ontwikkeling van het geestelijk bewustzijn. Bewust samensmelten van je aandacht met je lichaam, je bewegingen, je adem en de adembeweging. Effect is dat de aandacht meer gericht wordt op het moment en op wat echt en ervaarbaar is. Je komt wat los van je gedachten. Dit geeft rust en balans.

In de Hatha yoga worden de yogahoudingen beoefend met aandacht van de geest voor het lichaam, de adem in het lichaam en de verbinding die het lichaam heeft met de grond en de lucht of het licht.  Zodra adem, aarding (gronding) en  houding in volledige aandacht ervaren worden als ‘eenheid’ dan groeit het innerlijk bewustzijn. We worden dan weer mens zoals ‘mens zijn’ bedoeld is te zijn. De weg daarheen is een lange reis. Elke yogahouding is op een bepaalde manier vergelijkbaar met het dagelijks leven.

Hatha yoga is een van de klassieke vormen van yoga en sterk gericht op voelen, in contact treden met het onderbewustzijn en dus op de ontwikkeling van het bewustzijn.

Op het moment  dat je met je volle aandacht bij de uitvoering van de yogahouding bent, zodra je voelbare verbinding ervaart met het lichaam en met de grond waarop je staat, zodra je aandacht meereist met de adem dan draagt de aarde je lichaam moeiteloos (aarden).

Je aandacht wordt van buiten naar binnen gericht en de ervaring is voelbaar in het lichaam.Wat wordt voelbaar? Hoe liefdevol je werkelijk bent, hoe zorgzaam, hoe zeer je meeleeft, hoe gevoelig en levend je bent, hoe totaal, compleet, perfect, voltooid. Want sommigen zijn dat vergeten, sommigen denken dat kwijt te zijn. Ik kan niet wachten om je op weg te helpen naar de herinnering. Je bent zo bijzonder!

content image

 

  De acht aandachtsgebieden ter bevordering van je welzijn zijn:

  1. Yama, dit verwijst naar de vijf onthoudingen;
   1. Ahimsa: geweldloosheid
   2. Satya: waarheid
   3. Asteya: niet stelen
   4. Brahmacharya: ingetogenheid m.b.t. lichaam, spraak en denken
   5. Aparigraha: niet hechten aan bezittingen.
  2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften;
   1. Shaucha: lichamelijke reinheid
   2. Santosha: tevredenheid met wat we hebben
   3. Tapas: gedisciplineerd leven
   4. Svadhyaya: zelfbeschouwing, jezelf ontwikkelen
   5. Ishvarapranidhana: geloven in iets dat groter is dan jij.
  3. Asana: lichamelijke oefening
  4. Pranayama: ademhaling
  5. Pratyahara: terugtrekking van de zintuigen
  6. Dharana: concentratie
  7. Dhyana: meditatie
  8. Samadhi: volledige overgave

  Je voordelen als je Hatha yoga ervaart:

  • Je geestelijk zwaartepunt keert weg van het denken en komt in een toestand van eenheid (met het lichaam) en vrede.
  • Je wordt flexibeler en ervaart kracht in lichaam en geest.
  • Je ervaart minder stress en meer rust in je lichaam.
  • Je krijgt meer lichaamsenergie en balans in je leven.
  • Je merkt dat yoga de aandacht voor de maalstroom van zinloze gedachten beperkt.